תורת חיים

נושא חווית הלמידה
תורת חיים

שכבת גיל
תיכון (י’-יב’)

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3

שאלה פורייה ושאלות תוכן
למה כלכך הרבה אנשים נפגעים בגלל הדיבור

פתיח ליחידה
אליכם לעשות מחקר ברשת

הצפת ידע קודם

הקנייה, חקר ותרגול

הערכת ביניים
בוחן

תהליך לבניית תוצרי התלמידים

אופן הצגת התוצרים

הרחבה, העמקה ורפלקציה

מושגים ומילות מפתח
הלכות לשון הרע, שמירת הלשון

שם המחבר/ת
dan jaco