רות, סוףנושא
רות, סוף


שכבת גיל
חט”ב (ז’-ט’)


משך
1

רצף לימוד
מבט מלמעלה על מגילת רות

סרטונים לצםייה

שאלות תוכן,/b>

פעילויות בכיתה

הרחבה, העמקה ורפלקציה
קבלת רפלקציה מהכיתה