מה? פירמידות יש גם באוכל?

נושא חווית הלמידה
פירמידת המזון

תחום תוכן
עברית ומדעים

היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים?
כיתה ב’, אורך חיים בריא, קידום בריאות ומודעות לאורך חיים בריא

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3 שיעורים

שאלה פורייה ושאלות תוכן
מהי פירמידת המזון וכיצד היא משמשת אותנו לשמירה על אורך חיים בריא?
מי מכיר את פירמידת המזון? מדוע נשתמש בה? מדוע מידי כמה שנים מחדשים אותה? כיצד מחולקת הפירמידה ומה אומרת החלוקה? מה משמעות הגודל של כל קבוצה שהפירמידה מייצגת וכן מהם קבוצות המזון שממנה היא מורכבת וחשיבותן.

פתיח ליחידה
המורה תראה תמונה של הפירמידות ממצריים ותשאל את התלמידים: מהי פירמידה? אילו פירמידות אתם מכירים? איפה ראיתם פירמידות בשכונה, בעיר, בארץ או בעולם? כיצד בנויה פירמידה?

הצפת ידע קודם
מפת מרל (KWL) – מה אני יודע? רוצה לדעת? ומה למדתי?

הקנייה, חקר ותרגול
המורה תציג את הסרטון: https://youtu.be/N8V-5Mmy890

בניית קבוצות: חלוקה לקבוצות הטרוגניות: תלמידים חזקים עם תלמידים בינוניים ומתקשים. תלמידים שיש להם תכונות של הובלה, לקיחת יוזמה, לצד תלמידים שפחות בולטים מבחינת הובלה כמו כן שמתי דגש על חברויות, חברתי קבוצות של ילדים שפחות מחוברים אחד לשני ביום יום מבחינה חברית.

נחלק את הפירמידה לשלבים. כל קבוצה תחקור את רשימת המזון הקשורה לשלב שלה בפירמידת המזון ותלמד את חשיבות המזון לתפקוד גוף האדם.

הערכת ביניים
תצפיות – צפייה בתלמידים בזמן העבודה, הערכת משימות (כיתתיות ושיעורי בית)

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
התלמידים יבחרו דרך יצירתית להציג את מה שלמדו על השלב שלהם בפירמידת המזון (מצגת, הצגה, הרצאה, משחק וכו’) ע”פ קבוצות העבודה. כל קבוצה תעצב תפריט עם מנות בריאות ומזינות את המנות המוצגות בתפריט.

אופן הצגת התוצרים
התלמידים יכוני מאחלים ביחד עם ההורים, נהפוך את הכיתה למסעדה ובה יציגו התלמידים את התוצר ביחד עם התפריט ויספרו על תהליך הלמידה

הרחבה, העמקה ורפלקציה
התלמידים ישתפו את הכיתה במחשבות שהיו להם על תהליך הלמידה. נדבר על אפשרויות ללמידה והעמקה נוספת של נושא פירמידת המזון, לדוגמא: השוואה בין סוגי מאכלים, לחשוב על האוכל שהם מביאים לארוחת עשר ולמפות ביחס לפימידת המזון.