ניסוי יותר מוצלח 2

נושא חווית הלמידה
ניסוי יותר מוצלח 2

שכבת גיל
יסודי (א’-ו’)

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)

שאלה פורייה ושאלות תוכן

למה חשוב לנו ללמד אחרת?
מה לדעתכם יהיו מקצועות העתיד?
מה מאפיין את תלמידי המאה ה21?

פתיח ליחידה
סרטון: https://youtu.be/CZ5Vy9BgSeY

מהם מיומנויות המאה ה21 ולמה הם חשובים

הצפת ידע קודם
מפת מרל (KWL) – מה אני יודע? רוצה לדעת? ומה למדתי? דוגמא למת מר”ל: http://bit.ly/2q6xgXM, טבלת השוואה (Venn Diagram) – השוואה בין כמה תתי-נושאים: מה דומה ומה שונה? דוגמא כאן: http://bit.ly/2oXTPA7, שמש אסוסיאציות – מעין סיעור מוחין ויזואלי בהקשר של תהליכי למידה – כלים שימושיים: https://www.mindmup.com ,

הקנייה, חקר ותרגול
גכעכקשכ’שקכ

הערכת ביניים

תהליך לבניית תוצרי התלמידים

אופן הצגת התוצרים
הסרטת סרטון המציג את את המיומנויות שחשובות להם לקבל. העלאת הסרטון ליוטוב והעתקת הקישור לפיתקית בלוח הPADLET הכיתתי כאן: http://www.padlet.com

הרחבה, העמקה ורפלקציה
עוד דברים שאפשר לעשות

מושגים ומילות מפתח

שם המחבר/ת