משטר טוטליטרי

נושא חווית הלמידה
משטר טוטליטרי

תחום תוכן

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
אזרחות – צמיחת משטרים טוטליטריים באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
2 שיעורים

שאלה פורייה ושאלות תוכן
כיצד משטרים טוטליטריים של העבר משפיעים על חיינו היום?

פירוש המושגים שלהלן:
משטר טוטליטרי, משטר דמוקרטי, פולחן אישיות, תעמולה המונית, תקשורת המונית, טרור פסיכולוגי, טרור חוקי, צנזורה

פתיח ליחידה
התלמידים יצפו בסרטון בנושא צפון קוריאה.
פונה לכיתה בשאלה – מהו משטר טוטליטרי?

הצפת ידע קודם
טבלת השוואה (Venn Diagram) – השוואה בין כמה תתי-נושאים: מה דומה ומה שונה?, השוואה בין משטר טוטליטרי למשטר דמוקרטי של ישראל היום

הקנייה, חקר ותרגול
המורה מגדירה יחד עם הכיתה מהו משטר טוטליטרי ומסבירה להם את המאפיינים של המשטר. כל קבוצה חוקרת משטר טוטליטרי אחר וביניהם: משטר מוסוליני באיטליה, משטר סטאלין ברוסיה, משטר חומני באיראן, משטר היטלר בגרמניה ומשטר בטיסטה בדרום אמריקה. כל קבוצה מביאה דוגמאות של המאפייני המשטר לפי מושגי היסוד הרשומים מעלה (בסעיף שאלות תוכן) בהתאם למשטר שאותו היא חוקרת

הערכת ביניים
צ’קליסט, בוחן

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
כל קבוצת תלמידים תמלא שאלון בנושא משטר טוטליטרי ותכתוב מכתב אישי למנהיג המשטר המסביר את מאפייני המשטר ולמודע יש לשנות גישה

אופן הצגת התוצרים
כל קבוצה תציג ב-10 דקות את מאפייני המשטר אותו חקרה ותקריא את המכתב שכתבה לכיתה

הרחבה, העמקה ורפלקציה
המורה תשאל את התלמידים איזו משטר לדעתם היה הטוטליטרי ביותר ולמה? יקיימו שיח כיתתי לסיכום ורפלקציה על תהליך הלמידה שחוו.