מי אנחנו ומאיפה באנו?

נושא חווית הלמידה
מי אנחנו ומאיפה באנו?

תחום תוכן

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
כחלק מפרויקט שורשים

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3 שיעורים

שאלה פורייה ושאלות תוכן
כיצד בני משפחתי משפיעים על מי שאני?
מהיכן הגיעו בני משפחתי? באילו תחומים עסקו? במה הם דומים לי או שונים ממני? למה חשוב לי להכיר את בני המשפחה המורחבת? מה הייתה תרומתם של בני משפחתי לאנושות? בחרו בן משפחה אחד אשר אתם מעריכים יותר מהאחרים והסברו מדוע?

פתיח ליחידה
סרטון בנושא חשיבות המשפחה – https://youtu.be/G-24s28fB2U

הצפת ידע קודם
מפת מרל (KWL) – מה אני יודע? רוצה לדעת? ומה למדתי?, טבלת השוואה (Venn Diagram) – השוואה בין כמה תתי-נושאים: מה דומה ומה שונה?

הקנייה, חקר ותרגול
התלמידים יכתבו שאלונים באמצעות הגוגל פורמס (forms.google.com) יעבירו אותם לבני המשפחה. הם יאספו מידע על המשפחות ממקורות נוספים , כגון: ספרים, האינטרנט, סרטונים ותמונות ועוד.

הערכת ביניים
ראיונות אישיים עם תלמידים, צ’קליסט, תלקיט (Portfolio) או אוסף של עבודת התלמידים

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
התלמידים יבנו עץ משפחה (באמצעות המחשב ו/או בדרך יצירתית אחרת) ויכתבו סיפור קצר בן עמוד אחד המתאר יום בחייו של בן משפחה מדור אחר

אופן הצגת התוצרים
התלמידים יציגו את עץ המשפחה על המקרן הכיתתי ויקראו את הסיפור שכתבו

הרחבה, העמקה ורפלקציה
התלמידים ידונו בקבוצות ויספרו אחד לשני על העבודה שעשו. כל קבוצה תרשום 5 תובנות מהתהליך ובסוף השיעור תציג אותם לכיתה