מין מגדר ומה שביניהם

נושא חווית הלמידה
מין מגדר ומה שביניהם

תחום תוכן

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
נלקח מהספר “נשים ממאדים גברים מנוגה?”

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3 שיעורים

שאלה פורייה ושאלות תוכן
מה ההשפעות של החלוקה המגדרית על חיינו?
מה זה בשבילי להיות בן/בת??
האם יש תכונות וציפיות של המין שלי שאיני מתחברת אליהן?
לו יכלתי, האם הייתי מאמצת יכולת של המין השני?

פתיח ליחידה
מקרינים על הלוח דף פייסבוק (בהסכמה של התלמיד) ומאפיינים את התמונות של הבנים אל מול הבנות בטבלה על הלוח: בנים (שותים, מעשנים, גולשים, חזקים, וכו וכו ובנות- מיניות, מושכות, עדינות, וכו וכו) (10 דקות)
הסבר- בשיעורים הבאים נתמקד בהבדלים בין המינים וננסה להבין מה הציפייה החברתית מכל מגדר. נתחיל בגבריות.
מחלקים פעולות, תכונות לתלמידים וכל תלמיד צריך לשים בקטגוריה של נשי-גברי-מאוד גברי.
מנסים להבין יחד מיהו הגבר האידיאלי לפי התכונות הנ”ל.

הצפת ידע קודם
מפת מרל (KWL) – מה אני יודע? רוצה לדעת? ומה למדתי?, שמש אסוסיאציות – מעין סיעור מוחין ויזואלי בהקשר של תהליכי למידה – כלים שימושיים: https://www.mindmup.com ,

הקנייה, חקר ותרגול
חלוקה לפי בנים ובנות כדי שהפערים יהיו יותר ברורים ובכך המסר יעבור בצורה יותר חזקה.
קבוצות של ארבעה תלמידים מאותו המין.

שלב א’:
מקרינים 3 סרטונים:
1. “עמוס השכן”- קטע מתוך רמזור- מדבר על יכולת טכנית, תחרותיות, אגו.
http://www.mako.co.il/tv-ramzor/video/Article-6ce749c1b805321006.htm
זמנים: 01:15 עד סוף הקטע 02:55
איזה תכונות גבריות הוצגו בקטע? שרירי, חזק, חתיך, טכני, אגו, אמיר משליך את החוסר הצלחה ב”חוסר ברגים”, רווק.
2. “לילך באוטו”- קטע מתוך רמזור- מדבר על חוסר מילוליות.
http://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/ramzor-s2/VOD-ca5538d6e4bd221006.htm
זמנים: 17:45-18:45
איזה תכונות גבריות הוצגו בקטע? חוסר מילוליות גבר לא מביע רגשות.
3. שירי מציעה לחפר לפגוש את הוריה.
http://www.mako.co.il/vod-index/comedy-ramzor/VOD-285f51e8734ea11004.htm
זמנים: 02:00-02:45
איזה תכונות גבריות הוצגו בקטע?
שירי סרטים: “אל תתנצל זה מקרין חולשה”. גברים חזקים- לא מודים בטעות.

יש לכם דוגמאות לעוד תכונות גבריות שהיו חסרות? תוקפנות, עקשנות.. כל מה שהם יגידו נכון.

הגרוטסקה ברורה- דיון על מה המחירים שהם משלמים על כך?

שלב ב:
כל תלמיד צריך להשתמש במאגר ידע שיקבל ולהבין מתוך המידע הקיים אג’נדה, הבנה או נקודת מבט על הנושא.
הם מקבלים מידע מסוים שממנו קל להתפתח לעוד מקורות מידע נוספים :
http://ashalim.org.il/tutorials/story2/story.html

וכמובן כל השירים העוסקים בגבריות ונשיות- על קשרים ועוד (לקנות לך יהלום, דרך השלום וכו וכו)

הערכת ביניים
מחוון

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
הגדרת מטרות שיעור יחד עם התלמידים, חשיבה על תוצר, דרך העברה של השיעור.
חלוקת תפקידים- ניתוח היצירה, השוואה למקור אחר.
מתודה להעברה.
חלוקת עבודה בהכנה והצגת הנושא לכיתה.

אופן הצגת התוצרים
כל קבוצה מציגה את הנושא שלה ב-5 דקות דרך הצגה קצרה או באמצעות כלי דיגיטלי נבחר. המורה מאיר הערות ומדייק תוך כדי.

הרחבה, העמקה ורפלקציה
בסוף הצגת התוצרים המורה משלים אתצ טבלת ה KWL בכך שהוא מבקש מהתלמידים לציין מה למדו וכיצד ישפיע על חייהם.