מה נמצא במציאות

נושא חווית הלמידה
מה נמצא במציאות

שכבת גיל
חט”ב (ז’-ט’)

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
סיפור קצר בלשי

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
2

שאלה פורייה ושאלות תוכן
מה נמצא במציאות
מהי מציאות? איך אני יודע? איפה אני? מה אני רואה? מה אני מבין?

פתיח ליחידה
סרטון קצר על תעתועי ראיה ותפיסת מציאות שגויה

הצפת ידע קודם
שמש אסוסיאציות – מעין סיעור מוחין ויזואלי בהקשר של תהליכי למידה – כלים שימושיים: https://www.mindmup.com ,

הקנייה, חקר ותרגול

הערכת ביניים
ראיונות אישיים עם תלמידים, יומני מעקב, תצפיות – צפייה בתלמידים בזמן העבודה

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
מפת מושגים

אופן הצגת התוצרים
כלי דיגטלי linoit

הרחבה, העמקה ורפלקציה
שיח חינוכי במעגל, רפלקציה

מושגים ומילות מפתח
מציאות, אשליה, תעתוע, תפיסה, לוגיקה

שם המחבר/ת
צחי דורון