כמה זה עולה לנו?

נושא חווית הלמידה
כמה זה עולה לנו?

תחום תוכן

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
בודק

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3

שאלה פורייה ושאלות תוכן
היכן מוצאים פעולות מתמטיות בחיים האמיתיים?
דגדשגדש

פתיח ליחידה

הצפת ידע קודם
מפת מרל (KWL) – מה אני יודע? רוצה לדעת? ומה למדתי?, טבלת השוואה (Venn Diagram) – השוואה בין כמה תתי-נושאים: מה דומה ומה שונה?

הקנייה, חקר ותרגול
דגדשגשדג

הערכת ביניים
ראיונות אישיים עם תלמידים, צ’קליסט

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
דדשגדש

אופן הצגת התוצרים
דדשג

הרחבה, העמקה ורפלקציה
דשגדשגדש