חמש על חמש…

נושא חווית הלמידה
חמש על חמש…

תחום תוכן

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
גיאוגרפיה- מסביב לים התיכון

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3 שיעורים

שאלה פורייה ושאלות תוכן

שאלות מנחות:
מומחי טופוגרפיה
1. מהם גבולות המדינה?
2. מהם סוגי הקרקע האופייניים באזורים שונים במדינה?
3.מהם צורות הנוף המאפיינות את המדינה? בחרו שלושה (או יותר)
אזורים/אתרים בעלי צורות נוף מיוחדות ותארו אותם.
* אתרו / צרפו תמונות/מפות רלוונטיות < לחצו על "מקורות" שאלות מנחות: מומחי אקלים 1.מהו סוג האקלים האופייני למדינה זו? מה מאפייניו? 2.מהי כמות המשקעים הממוצעת היורדת בחורף ובקיץ באזורים שונים בארץ? 3.מהי הטמפרטורה הממוצעת בקיץ באזורים השונים? 4.מהי הטמפרטורה הממוצעת בחורף באזורים השונים? 5. האם בחלקים שונים של המדינה שוררים סוגי אקלים שונים? אם כן, מהם ההבדלים ביניהם? 6. כיצד תנאי האקלים משפיעים על האדם ומעשיו (צורת לבוש, צורת הבתים, סוגי הגידולים, עונות תיירות וכדומה...)? * אתרו / צרפו תמונות/מפות רלוונטיות < לחצו על "מקורות" שאלות מנחות: מומחי אוכלוסייה ותיירות 1. מהי כמות האוכלוסייה במדינה זו? 2. היכן מתגוררת רוב האוכלוסייה: בערים או בכפרים? מדוע ומה מאפייניה? 3. רמת השכלה - מה רמת ההשכלה של התושבים? 4. מהם מקורות הפרנסה האופייניים של האוכלוסייה? 5. האם האוכלוסייה המקומית מורכבת גם ממהגרים? אם כן, מאילו ארצות? מה מאפיין אותם? 6. האם ענף התיירות דומיננטי במדינה? עד כמה? מה מאפייניו? * אתרו / צרפו תמונות/מפות רלוונטיות < לחצו על "מקורות" שאלות מנחות: מומחי חקלאות, תעשיה ומסחר א. האם החקלאות הוא ענף כלכלי המהווה מקור פרנסה דומיננטי? מדוע? ב. איזה סוג חקלאות אופיינית למדינה- חקלאות מודרנית או מסורתית? הסבירו ותנו דוגמאות. 2. תעשיה- א. האם היא ענף כלכלי המהווה מקור פרנסה דומיננטי? מדוע? ב. מהו סוג התעשייה האופייני- תעשיה מודרנית או תעשיה מסורתית? הסבירו! ג. אילו ענפי תעשיה עיקריים מאפיינים את המדינה- הוסיפו דוגמאות! 3. מסחר-אילו מוצרים עיקריים נסחרים ובין אילו מדינות? * אתרו / צרפו תמונות/מפות רלוונטיות < לחצו על "מקורות" שאלות מנחות: מומחי תרבות 1. אילו מקומות ואתרים מהווים מקורות תרבותיים במדינה? מה מיוחד בהם? 2. בחרו ארבע ערים במדינה ותארו את המקורות התרבותיים האופייניות להן (אתרים הסטורים, מוזיאונים, דת ומסורת, פולקלור, מאכלים) * אתרו / צרפו תמונות/מפות רלוונטיות < לחצו על "מקורות" פתיח ליחידה
אתם חברים בצוות סוכני הנסיעות של מדינות שונות הגובלות בים התיכון.
עליכם להכין פוסטר אינפוגראפי, שבאמצעותה תפרסמו בצורה בהירה ומשכנעת את
המדינה שבה אתם מתמחים, על- מנת לשכנע תיירים להגיע ולבקר בה (כולל
המלצות על אתרים מיוחדים בה).
התוצר הסופי – אוסף כל המצגות הפרסומיות של כל המדינות.

הצפת ידע קודם

הקנייה, חקר ותרגול
הקבוצות הורכבו באופן שיהא ייצוג יחסי של תלמידים חזקים ומובילים לצד תלמידים בינוניים וחלשים.
יתרה מזאת החלוקה לקבוצות נעשתה מתוך הכרות עם התלמידים ושיתוף פעולה בין תלמידים שסגנון הלמידה שלהם טקסטואלי לבין תלמידים שסגנון הלמידה שלהם חזותי יותר. וזאת כדי לאפשר לתלמידים הזדמנות לפתח מיומנויות של הפקת מידע ועיבוד מידע ממקורות שונים.

אתם חברים בצוות סוכני הנסיעות של מדינות שונות הגובלות בים התיכון.
עליכם להכין פוסטר אינפוגראפי, שבאמצעותה תפרסמו בצורה בהירה ומשכנעת את המדינה שבה אתם מתמחים, על- מנת לשכנע תיירים להגיע ולבקר בה (כולל המלצות על אתרים מיוחדים בה).

במהלך הפרויקט יפתחו התלמידים מיומנויות הדורשות הפקת מידע מתוך תמונות, מפות ניתוח של המידע ותרגום שלו לאמצעי ביטוי או המחשה חזותיים.
יצירתיות, חשיבה אחרת, לא שגרתית המבוססת על היכולת להסב את המידע לסוגה שיש בה ביטוי לדמיון או ליכולת תיאורית סיפורית (פוסטר אינפוגראפי).
שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה והיכולת לתרום ליצירת תוצר משותף טוב יותר .
התלמיד עובר תהליך בין אישי בלמידה, כלומר: תהליך שבו הוא מפיק משיתוף הפעולה משמעויות שהוא יכול להגיע אליהן רק בדרך של משא ומתן בין אישי.

הערכת ביניים
ראיונות אישיים עם תלמידים, צ’קליסט, תצפיות – צפייה בתלמידים בזמן העבודה

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
קיימו מפגש קבוצתי ובו:
1.הציגו את סיכום המידע שלכם בפני חברי הצוות.
2.היערכו להכנת מצגת פרסומית
-מידענית, שבאמצעותה תשכנעו בצורה
המיטבית ביותר את התיירים להגיע ולטייל במדינה בה התמחיתם.
3.התייחסו לכל תחומי ההתמחות השונים של חברי הצוות. מצאו את הקשרים בין
כל תחום ותחום.
פרסמו את שלבי הכנת המצגת .
המצגת הפרסומית צריכה לכלול שם המדינה, מידע בכל תחום, מפות ותמונות רבות
בכל תחום. כמו כן, היא צריכה להיות בנויה בהתאם לשני קריטריונים:
טקסט מסוג טיעון ושכנוע בפרסומת
טקסט שמטרתו לשכנע את הנמען לעשות דבר מה או לחשוב בדרך מסוימת (לקנות, לשנות עמדה, להצטרף) וכן ליידע ולפרסם מידע לקהל רחב ככל האפשר בעיקר למטרות שיווק. לשם כך, הטקסט פונה אל הרגש, אל השכל, אל הצרכים והרצונות של הנמענים.

אופן הצגת התוצרים
המצגות הפרסומיות יודפסו בבית דפוס ויוצגו להורים בסיומו של “ערב אנגלית” כתערוכה במוזיאון.

הרחבה, העמקה ורפלקציה
התלמידים יקיימו שיח ורפלקציה על התהליך ובו יספרו על חוויית הלמידה, מה עבד יותר ומה פחות? ודרכים להרחבה והעמקה בנושא הנלמד.