הנחת “יסודות” ללמידה משמעותית

נושא חווית הלמידה
הנחת “יסודות” ללמידה משמעותית

תחום תוכן

?היכן נמצא ברצף הלימודי של תכנית הלימודים
כימיה – הכרת יסודות
הכרת תכונות היסודות ושימושיהם

משך חויית הלמידה (כמה שיעורים ?)
3 שיעורים

שאלה פורייה ושאלות תוכן
מהם יסודות, משפחות יסודות וכיצד משפיעים על חיינו היום?
מהם יסודות?
מהם מאפייני היסוד?
מהם תכונות היסוד וכיצד משמשים אותנו בחיי היומיום?

פתיח ליחידה
המורה מציגה סרטון של קאהן אקדמי בנושא יסודות ושאולת את התלמידים כיצד נמצאים היסודות בחיינו היום: https://www.youtube.com/watch?v=IFKnq9QM6_A

הצפת ידע קודם
מפת מרל (KWL) – מה אני יודע? רוצה לדעת? ומה למדתי?, קטעי מידע “על גילויים של יסודות”hhhttp://www.olamot.org/BooksItems.asp?catalogid=329&topcategory=115

הקנייה, חקר ותרגול
עם איזה יסוד אתה הכי מזדהה ולמה? כל תלמיד רושם על דף את תכונותיו אך ללא ציון שמו. מדביקים על הלוח את הדפים. מחלקים לכל התלמידים דפי ממו דביקים , הם רושמים את שם התלמיד ומדביקים ליד דף התכונות. בסוף הפעילות בודקים אם יש התאמה בין שמות התלמידים לתכונותיהם. עושים השלכה של הפעילות על תכונות היסודות.

הערכת ביניים

תהליך לבניית תוצרי התלמידים
כל קבוצת תלמידים יסרקו ברקוד במוביל לתדף מידע החושף אותם לטבלת יסודות עם משפחה כימית ותכונות ויהיה עליהם למצוא נקודות דימיון בין תכונותיהם לתכונות היסודות (משפחה כימית לכל קבוצת תלמידים). התלמידים מעמיקים בידע באמצעות חוברת הלימוד של כותר: http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99331242#33.4221.6.fitwidth

כל קבוצת תלמידים יבחרו מדיה ליצירת תוצר וביניהם: בכרזה/קריקטורה/סרטון/ציור

אופן הצגת התוצרים
כל קבוצה תציג את התוצר שלה בפני הכיתה

הרחבה, העמקה ורפלקציה
המורה תנהל דיון קבוצתי ובו וימצאו נקודות דימיון בין תכונות היסודות למשפחות היסודות וביניהם. המורה תעשה רפלקציה וסיכום סביב השאלות: מה לקחתי איתי מתהליך הלמידה? מה עוד הייתי רוצה לדעת?