האם דוד חטא?נושא
האם דוד חטא?


שכבת גיל
חט”ב (ז’-ט’)


משך
3

רצף לימוד
ספר שמוב

סרטונים לצםייה

שאלות תוכן,/b>

פעילויות בכיתה

הרחבה, העמקה ורפלקציה
מעגל שיח