אוצר מילים באנגלית אוכלנושא
אוצר מילים באנגלית אוכל


שכבת גיל
חט”ב (ז’-ט’)


משך
2 שיעורים

רצף לימוד
עבר, הווה, עתיד

סרטונים לצםייה

שאלות תוכן,/b>

פעילויות בכיתה

הרחבה, העמקה ורפלקציה
ניתן להרחיב לנושאים נוספים, להוסיף תמונה ולכתוב משפטים הממכישים את מה שמופיע בתמונות ועוד